Arabistiek: nieuwsgierig kosmopolitisme

In mei 2013 was het 400 jaar geleden dat in Leiden Thomas Erpenius (1584-1624) als eerste hoogleraar Arabisch in Nederland zijn oratie 'Over de Voortreffelijkheid en Waardigheid van het Arabisch' uitsprak. De arabistiek in Leiden is een diepgewortelde traditie die in de hele wereld bekend is. Geleerden als Scaliger, Erpenius, Golius, De Goeje en Snouck Hurgronje genieten wereldfaam.

Dit zegt het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat een tentoonstelling over 400 jaar arabistiek organiseert. Deze loopt nog tot en met 2 maart 2014.

Achter de professoren en hun universiteit bevond zich een complete lokale infrastructuur. Die bestond uit oosterse drukkers zoals Elsevier en Brill, boekverkopers en veilingmeesters. “De Leidse arabistiek is een symbool van de 'blik op de ander' door de loop van de eeuwen heen. Het getuigt van een kosmopolitische nieuwsgierigheid naar de exotische wereld van de islam, vermengd met een gezonde portie ondernemingszin. “

De tentoonstelling is onderdeel van het Europese project Cultural Encounters, opgezet door het wetenschappelijke samenwerkingsverband Humanities in the European Research Area (HERA). Financiële steun werd ook ontvangen van Saudi Aramco (Dhahran, Saoedi -Arabië).

Bij de 400 jaar van arabistiek is de Nederlandse slavistiek een kleine jongen. Deze bestaat dit jaar pas 100 jaar.