Populisten

POLITIEKE COMMUNICATIE

De kritiek van de zogenoemde elites op de zogenoemde populisten is bevreemdend vanuit communicatie- en taalkundig oogpunt. Het is gemeengoed dat organisaties, dus ook politieke partijen, hun doelgroep moeten kennen en op heldere wijze daarmee moeten communiceren.

Politieke partijen die dit proberen te doen, krijgen soms het etiket van populisme, ongeveer een synoniem voor volksverlakkerij. Het electoraat wordt daarmee impliciet weggezet als een collectief van dommerds die een verkeerde voorstelling van zaken, leugens en loze beloften niet doorzien. Bevoogdend en heel beledigend eigenlijk.

Want in een democratie bepaalt nu eenmaal het volk en niet (alleen) de elites. Zo verheven als de connotatie van democratie is, zo negatief is deze van populisme. Terwijl demos en populus beide volk betekenen, in resp. het Grieks en het Latijn.

Interessant in dat verband is dat Mark Rutte over zichzelf en andere politici op de radio zei: wij zijn allemaal populisten!

(Januari 2019)