Mongools communicatiesysteem

Een held, een strateeg, een wrede wereldveroveraar te paard. Zo zet het Nationaal Militair Museum in Soesterberg Dzjengis Khan neer in de aan hem gewijde tentoonstelling. Maar je kunt Dzjengis Khan (1162-1227) ook beschouwen als de man die de impuls gaf tot een gigantisch en uitgekiend communicatiesysteem.   

Het was een continentaal communicatiesysteem van 10.000 verversingsposten en 300.000 paarden dat de Mongolen in staat stelde om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun rijk. Dit rijk omspande, tot aan Hongarije, meer dan 8000 kilometer. Over de Mongoolse informatiesnelweg verplaatsten zich niet alleen goederen en mensen maar ook ideeën en bacteriën, zoals de verwekker van de pest.

Zo ziet Joris van Eijnatten het, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij schrijft erover in “Van dorpsplein tot cyberspace”. Het boek zoekt naar de constanten in communicatie, van oertijd tot het digitale heden. Daarnaast gaat het in op wat communicatie teweeg kan brengen. Ook transportmiddelen komen aan bod.

De grote verdienste van dit boek is dat het verbanden legt tussen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en communicatie. Interessant is het voor mensen die zich beroepshalve met communicatie en marketing bezig houden en diepgang zoeken maar ook voor wie geïnteresseerd is in de historie van media en de menselijke geschiedenis als geheel.

(Van dorpsplein tot cyberspace. Prometheus-Bert Bakker, prijs: 49,95)

(Foto van Nationaal Militair Museum)